Căn hộ G23 Saigon South Residences - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ G23 Saigon South Residences - Phong cách Minimalist

Space T

07-07-2023

Space T

Diện tích: 69 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 460 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ G23 Saigon South Residences mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist
Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ G23 Saigon South Residences phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này