Căn hộ Hà Đô Quận 10 - Phong cách Minimalist + Modern

SpaceT

Căn hộ Hà Đô Quận 10 - Phong cách Minimalist + Modern

Space T

11-07-2023

Space T

Diện tích: 60 m2

Space T
Phong cách: Modern, Minimalist
Space T
Chi phí: 210 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Hà Đô Quận 10 mang phong cách Minimalist (Tối giản) kết hợp Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi HOME TAT.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hà Đô Quận 10 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hà Đô Quận 10 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Hà Đô Quận 10 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Hà Đô Quận 10 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Hà Đô Quận 10 phong cách Hiện đại Modern, phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này