Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

07-03-2023

Space T

Diện tích: 79 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 330 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này