Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

07-03-2023

SpaceT

Diện tích: 79 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực lối vào Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Hado Centrosa Quận 10 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T