Căn hộ Happy One Premier - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Happy One Premier - Phong cách Modern

Space T

19-03-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 138 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại. Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Khu vực giặt phơi

Hoàn thiện nội thất phòng giặt Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng giặt Căn hộ Happy One Premier mang phong cách Modern hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này