Căn hộ Homyland 2 Quận 2 - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ Homyland 2 Quận 2 - Phong cách Minimalist

Space T

30-01-2023

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Homyland 2 Quận 2 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi SAIGONFNK.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng khách, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Tối giản Minimalist, hoàn thiện nội thất, căn hộ Homyland 2 Quận 2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này