Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden - Phong cách Modern

SpaceT

08-11-2022

SpaceT

Diện tích: 45 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Lê Gia.

Lối vào

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T