Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden - Phong cách Modern

Space T

08-11-2022

Space T

Diện tích: 45 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 135 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Lối vào

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Iris 4 Hà Đô Centrosa Garden

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này