Căn hộ Lucky Palace Quận 6 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Lucky Palace Quận 6 - Phong cách Scandinavian

Space T

11-08-2023

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 274 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Lucky Palace Quận 6 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Lucky Palace Quận 6 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này