Căn hộ M-One Nam Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ M-One Nam Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

SpaceT

08-03-2023

SpaceT

Diện tích: 54 m2

SpaceT
Phong cách: Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ M-One Nam Sài Gòn mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện tủ lưu trữ, trang trí Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T