Căn hộ M-One Nam Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ M-One Nam Sài Gòn - Phong cách Scandinavian

Space T

08-03-2023

Space T

Diện tích: 54 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 185 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ M-One Nam Sài Gòn mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện tủ lưu trữ, trang trí Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ M-One Nam Sài Gòn phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này