Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn - Phong cách Neo Classic

Space T

14-06-2023

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 650 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hành lang

Hoàn thiện hành lang Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Masteri Bến Vân Đồn phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này