Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

14-08-2023

Space T

Diện tích: 69 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 155 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng giặt

Hoàn thiện nội thất phòng giặt Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Masteri Thảo Điền Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này