Căn hộ Mini Bùi Thị Xuân Quận 1 - Phong cách Indochine

SpaceT

Căn hộ Mini Bùi Thị Xuân Quận 1 - Phong cách Indochine

Space T

30-09-2021

Space T

Diện tích: 40 m2

Space T
Phong cách: Indochine
Space T
Chi phí: 125 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Căn hộ Mini Bùi Thị Xuân Quận 1 mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thi công hoàn thiện bởi Jam.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này