Căn hộ Mỹ Viên Quận 7 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Mỹ Viên Quận 7 - Phong cách Scandinavian

Space T

19-10-2021

Space T

Diện tích: 130 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 525 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Căn hộ Mỹ Viên Quận 7 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi RED. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này