Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An - Phong cách Japandi

SpaceT

Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An - Phong cách Japandi

Space T

07-09-2023

Space T

Diện tích: 78 m2

Space T
Phong cách: Japandi
Space T
Chi phí: 350 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An mang phong cách Japandi. Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Opal Boulevard Dĩ An phong cách Japandi

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này