Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Bohemian + Modern

SpaceT

Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Bohemian + Modern

Space T

03-04-2023

Space T

Diện tích: 125 m2

Space T
Phong cách: Modern, Bohemian
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Palm Heights Quận 2 mang phong cách Bohemian (Du mục) + Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Du mục Bohemian

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực baywindow trong phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối hành lang vào phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ trong phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh chung Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Hiện đại Modern

Quang cảnh nhìn từ lô gia Căn hộ Palm Heights Quận 2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này