Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Indochine

SpaceT

Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Indochine

Space T

08-03-2023

Space T

Diện tích: 94 m2

Space T
Phong cách: Indochine
Space T
Chi phí: 320 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Palm Heights Quận 2 mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ăn - Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ - Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ kết hợp làm việc Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ kết hợp làm việc Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng giải trí Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Đông Dương Indochine

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này