Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Palm Heights Quận 2 - Phong cách Scandinavian

Space T

09-05-2023

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Palm Heights Quận 2 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng làm việc - giải trí

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc, giải trí Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc, giải trí Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc, giải trí Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc, giải trí Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Palm Heights Quận 2 phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này