Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex - Phong cách Modern

Space T

05-04-2023

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Trung Nam Decor.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào, phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này