Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ River Gate Quận 4 - Phong cách Scandinavian

Space T

10-02-2021

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ River Gate Quận 4 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng ăn

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng khách

Phòng ăn, phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ River Gate

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này