Căn hộ Riviera Point Quận 7 - Phong cách Indochine

SpaceT

Căn hộ Riviera Point Quận 7 - Phong cách Indochine

Space T

09-05-2023

Space T
Phong cách: Indochine
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Riviera Point Quận 7 mang phong cách Indochine (Đông Dương). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương IndochineHoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ Master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

Phòng tắm - Nhà vệ sinh chung

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh chung Căn hộ Riviera Point Quận 7 phong cách Đông Dương Indochine

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này