Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park - Phong cách Minimalist

Space T

05-07-2023

Space T

Diện tích: 51 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 230 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Nhà bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Khu vực làm việc - thư giãn

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc, thư giãn Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S1001 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này