Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park - Phong cách Minimalist + Color Block

SpaceT

Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park - Phong cách Minimalist + Color Block

Space T

07-07-2023

Space T

Diện tích: 62 m2

Space T
Chi phí: 240 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park mang phong cách Minimalist (Tối giản) kết hợp Color Block (Khối màu). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Góc làm việc

Hoàn thiện nội thất góc làm việc Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất góc làm việc Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ S107 Vinhomes Grand Park phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này