Căn hộ Sài Gòn Pearl Topaz 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Sài Gòn Pearl Topaz 2 - Phong cách Modern

SpaceT

28-11-2022

SpaceT

Diện tích: 122 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Sài Gòn Pearl Topaz 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Toàn Phát Decor.

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master

Lối đi, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Khu vực thay đồ, phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Khu vực thay đồ, phòng ngủ Master, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

Phòng ngủ cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Saigon Pearl Topaz 2

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T