Căn hộ Saigon Royal Quận 4 - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ Saigon Royal Quận 4 - Phong cách Minimalist

Space T

30-06-2023

Space T

Diện tích: 63 m2

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 210 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Saigon Royal Quận 4 mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng khách - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách, phòng ăn Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Saigon Royal Quận 4 phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này