Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes - Phong cách Modern

Space T

27-03-2023

Space T

Diện tích: 38 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nội Thất 157.

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Không gian sinh hoạt

Hoàn thiện nội thất không gian sinh hoạt Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất không gian sinh hoạt Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất không gian sinh hoạt Căn hộ studio The Rainbow Vinhomes phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này