Căn hộ studio River Gate Quận 4 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ studio River Gate Quận 4 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

10-10-2022

SpaceT
Phong cách: Scandinavian

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ studio River Gate Quận 4 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ăn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ - làm việc

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng làm việc, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng làm việc, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T