SpaceT

Căn hộ studio River Gate Quận 4 - Phong cách Scandinavian

Space T

10-10-2022

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ studio River Gate Quận 4 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi QUANG THANH.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ăn, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ - làm việc

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng làm việc, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

Phòng làm việc, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ studio River Gate

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này