Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 - Phong cách Japandi

SpaceT

Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 - Phong cách Japandi

Space T

21-01-2022

Space T

Diện tích: 27 m2

Space T
Phong cách: Japandi
Space T
Chi phí: 120 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 mang phong cách Japandi (Nhật Bản x Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này