Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 - Phong cách Scandinavian

Space T

23-06-2023

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 550 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ tại Cách Mạng Tháng 8 phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này