Căn hộ Terra Mia Bình Chánh 50m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Terra Mia Bình Chánh 50m2 - Phong cách Modern

Space T

09-09-2022

Space T

Diện tích: 50 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 75 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Terra Mia Bình Chánh 50m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Lối vào - Phòng ăn

Lối vào, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Lối vào, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng khách - Bếp

Phòng khách, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ Master, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng ngủ Master, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng ngủ Master, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

Phòng ngủ Master, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Mia Bình Chánh.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này