Căn hộ Terra Royal Quận 3 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Terra Royal Quận 3 - Phong cách Modern

Space T

16-01-2023

Space T

Diện tích: 58 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 216 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Terra Royal Quận 3 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Lối vào, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Lối vào, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

Phòng làm việc

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ Terra Royal Quận 3

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này