Căn hộ Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Japandi

SpaceT

Căn hộ Thảo Điền Quận 2 - Phong cách Japandi

Space T

19-03-2024

Space T
Phong cách: Japandi
Space T
Chi phí: 200 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi. Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Phòng ăn - Bếp - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Căn hộ Thảo Điền Quận 2

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Thảo Điền Quận 2 mang phong cách Japandi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này