Căn hộ The Origami (Vinhomes) - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ The Origami (Vinhomes) - Phong cách Modern + Scandinavian

SpaceT

28-09-2022

SpaceT

Diện tích: 70 m2

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Origami (Vinhomes) mang phong cách Modern (Hiện đại) + Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Lê Gia.

Lối vào - Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng khách, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T