Căn hộ The Origami (Vinhomes Quận 9) - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ The Origami (Vinhomes Quận 9) - Phong cách Scandinavian

Space T

30-01-2023

Space T

Diện tích: 77 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 100 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Origami (Vinhomes Quận 9) mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi SAIGONFNK.

Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ cho bé, phong cách Bắc Âu Scandinavian, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này