Căn hộ The Peak M8 Midtown - Phong cách Minimalist

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ The Peak M8 Midtown - Phong cách Minimalist

SpaceT

07-03-2023

SpaceT
Phong cách: Minimalist

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Peak M8 Midtown mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào - Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào và phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào và phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn và phòng khách Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn và phòng khách Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T