Căn hộ The Peak M8 Midtown - Phong cách Minimalist

SpaceT

Căn hộ The Peak M8 Midtown - Phong cách Minimalist

Space T

07-03-2023

Space T
Phong cách: Minimalist
Space T
Chi phí: 435 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Peak M8 Midtown mang phong cách Minimalist (Tối giản). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Lối vào - Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào và phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất cho khu vực lối vào và phòng bếp Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn và phòng khách Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn và phòng khách Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ The Peak M8 Midtown phong cách Tối giản Minimalist

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này