Căn hộ The Riviera Point Quận 7 - Phong cách Minimalist + Color Block

SpaceT

Căn hộ The Riviera Point Quận 7 - Phong cách Minimalist + Color Block

Space T

07-07-2023

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Chi phí: 440 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình cải tạo Căn hộ The Riviera Point Quận 7 đã qua sử dụng thành không gian nội thất mới mang phong cách Minimalist (Tối giản) kết hợp Color Block (Khối màu). Thi công hoàn thiện bởi Cộng Design.

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Góc làm việc

Hoàn thiện nội thất góc làm việc Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist

Hành lang

Hoàn thiện nội thất hành lang Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ The Riviera Point Quận 7 phong cách Tối giản Minimalist, phong cách Color Block

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này