Căn hộ The Sóng Vũng Tàu - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ The Sóng Vũng Tàu - Phong cách Modern

Space T

03-10-2022

Space T

Diện tích: 60 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 190 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Sóng Vũng Tàu mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Lối vào - Phòng bếp - ăn

Lối vào, phòng bếp, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này