Căn hộ The Sóng Vũng Tàu - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ The Sóng Vũng Tàu - Phong cách Modern

SpaceT

03-10-2022

SpaceT

Diện tích: 60 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Sóng Vũng Tàu mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR.

Lối vào - Phòng bếp - ăn

Lối vào, phòng bếp, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phòng ăn, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng khách, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Sóng Vũng Tàu

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T