Căn hộ The Vista Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ The Vista Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

13-01-2023

SpaceT

Diện tích: 80 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Vista Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi METACO.

Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T