Căn hộ The Vista Quận 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ The Vista Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

13-01-2023

Space T

Diện tích: 80 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 70 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ The Vista Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi METACO.

Phòng bếp

Lối vào, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Vista Quận 2

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này