Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 - Phong cách Modern

Space T

08-03-2023

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 170 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nhà Việt.

Phòng bếp - Phòng ăn - Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn, phòng khách Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp, phòng ăn, phòng khách Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện nội thất lô gia Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Căn hộ Vinhomes Ba Son Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này