Căn hộ Vinhomes Central Park - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Vinhomes Central Park - Phong cách Modern

Space T

06-04-2023

Space T

Diện tích: 65 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 600 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Central Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi IF DESIGN.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Central Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này