Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Căn hộ Vinhomes Grand Park - Phong cách Neo Classic

Space T

05-05-2023

Space T

Diện tích: 70 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 180 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Grand Park mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Mộc Đức.

Lối vào - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất lối vào, phòng ăn Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Vinhomes Grand Park phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này