Căn hộ Vinhomes Origami Q9 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Căn hộ Vinhomes Origami Q9 - Phong cách Modern

SpaceT

13-01-2023

SpaceT

Diện tích: 75 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Origami Q9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đoàn Gia Phát.

Lối vào

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp - Phòng ăn

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, khu vực làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Lô gia

Lô gia, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T