Căn hộ Vinhomes Origami Q9 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Vinhomes Origami Q9 - Phong cách Modern

Space T

13-01-2023

Space T

Diện tích: 75 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 240 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Origami Q9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đoàn Gia Phát.

Lối vào

Lối vào, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp - Phòng ăn

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng bếp, phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, khu vực làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Phòng cho bé, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

Lô gia

Lô gia, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami Vinhomes Quận 9

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này