Căn hộ Vinhomes Q9 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Vinhomes Q9 - Phong cách Modern

Space T

13-06-2023

Space T

Diện tích: 90 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Vinhomes Q9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Nhà bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Căn hộ Vinhomes Q9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này