Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Scandinavian

Space T

09-06-2023

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 65 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Westgate Bình Chánh mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi FATTO HOME.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này