Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Wabi Sabi

SpaceT

Căn hộ Westgate Bình Chánh - Phong cách Wabi Sabi

Space T

09-06-2023

Space T

Diện tích: 59 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 150 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Westgate Bình Chánh mang phong cách Wabi Sabi. Thi công hoàn thiện bởi FATTO HOME.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Wabi Sabi

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Wabi Sabi

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Wabi Sabi

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Wabi Sabi

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Westgate Bình Chánh phong cách Wabi Sabi

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này