Loading

Cửa hàng Chăn Drap NOAH Quận 3

Space T

Cửa hàng Chăn Drap NOAH Quận 3

Space T

08-03-2022

Space T

Diện tích: 30 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 150 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Cửa hàng Chăn Drap NOAH tại Quận 3. Thi công hoàn thiện bởi STUDIO 22. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này