Cửa hàng Chăn Drap NOAH Quận 3

SpaceT

Hoàn thiện

Cửa hàng Chăn Drap NOAH Quận 3

SpaceT

08-03-2022

SpaceT

Diện tích: 30 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Cửa hàng Chăn Drap NOAH tại Quận 3. Thi công hoàn thiện bởi STUDIO 22. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T