Cửa hàng kim cương T DIAMOND Quận 3

SpaceT

Cửa hàng kim cương T DIAMOND Quận 3

Space T

24-02-2022

Space T

Diện tích: 50 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 175 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Cửa hàng kim cương T DIAMOND tại Quận 3. Thi công hoàn thiện bởi VINAFUR. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này