Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương

SpaceT

Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương

Space T

16-02-2022

Space T

Diện tích: 21 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương. Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này