Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương

SpaceT

Hoàn thiện

Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương

SpaceT

16-02-2022

SpaceT

Diện tích: 21 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất cho Cửa hàng thời trang Pinky tại Bình Dương. Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T