Loading

Cửa tiệm The Lab - Nail Bar Quận 10

Space T

Cửa tiệm The Lab - Nail Bar Quận 10

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 35 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 175 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện Nội thất Cửa tiệm The Lab - Nail Bar tại Quận 10. Thi công hoàn thiện bởi CD Wood. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này