Loading

Home office Căn hộ HaDo Centrosa Garden Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

Home office Căn hộ HaDo Centrosa Garden Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

06-10-2021

Space T

Diện tích: 86 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 75 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Home office Căn hộ HaDo Centrosa Garden Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đại Lâm Mộc.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này