Khách sạn Ciao SaiGon

SpaceT

Hoàn thiện

Khách sạn Ciao SaiGon

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 2500 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện Nội thất Khách sạn Ciao SaiGon). Thi công hoàn thiện bởi New View.

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T