Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình

SpaceT

Hoàn thiện

Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình

SpaceT

29-11-2021

SpaceT

Diện tích: 200 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất Khách sạn Joy Inn Quận Tân Bình. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T